неділя, 20 жовтня 2013 р.

В усьому світі нині спостерігаються дві тенденції, які мають суттєвий вплив на освітні системи.
Перша - прискорене зростання обсягу знань і технологій, які трансформують усі аспекти діяльності глобального співтовариства і економіки.
Друга - недостатня кількість кваліфікованих викладачів, швидке оновлення знань і вмінь викладацького складу.
Ще одна сучасна проблема полягає в нових вимогах, які висовує життя, робота і освіта ХХІ століття, що диктує необхідність:
- формування вмінь пристосовуватись до життя в світі, що постійно змінюється в умовах його глобалізації;
- оволодіння здібностями незалежності і самостійності;
- вміння самостійно набувати знання і знати, яким чином їх можна використовувати в різних ситуаціях.
Відповідні зміни в системі освіти вимагають навичок неперервного навчання, пізнавальної діяльності, колективних форм навчання і передавання знань.
Всі ці фактори зумовили появу і розвиток: електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning), змішаного навчання (blended learning); всепроникаючого навчання (u-learning).
Враховуючи, що найбільшого використання в навчанні нині отримала модель змішаного навчання, наведемо схему можливого її здійснення.

Для здійснення навчання за відповідними моделями необхідні відповідні технології, засоби. програмно-педагогічне забезпечення.

2. Зразки ЕНМК.
3. Зразок веб-квесту. 
4. Веб-квест "Дистанційне навчання в Україні" 
5. Веб-квест "Захист курсового дослідження"
6. Веб-квест "Від математичної до загальної культури майбутнього вчителя"
7. Веб-квест "Сучасні моделі навчання"
8. Веб-квест "День студента"
9. Веб-квест "Всепроникаюче навчання"
10. Веб-квест "Евристична технологія навчання"
11. Веб-квест "Інтерактивні технології навчання" 
12. Веб-квест "Переваги та недоліки застосування онлайн-курсів"